Een goede gedachte | Phil Bosmans | Inspiritus.eu

www.philbosmans.eu | Inspiritus.eu

“Wie voor geld leeft heeft nooit genoeg . – Mijn kijk op de wereld is ondanks alles wat dagelijks langs de media de huiskamer binnenkomt, wat dikwijls niks ander is dan puin, is  toch hoopvol. Alleen als mensen van binnen veranderen, verandert hun leven, verandert een stuk van de wereld. En hoe meer mensen veranderen, hoe hoopvoller het wordt. Mens is geest, zijn lichaam is een bezield lichaam en de verdringing van die geest brengt de grootste verwoestingen mee. Het is oorzaak van moedeloosheid, wanhoop en zelfmoord en dat constateren wij vandaag.

Als bijzaken hoofdzaken worden krijg je koppijn. – Een woord dat het hart raakt, verandert het hart en ga het maar na. Ik denk dat iedereen in zijn leven is soms aangesproken geworden door iemand, door een bepaald woord dat hem zo diep getroffen en dat hij dan misschien ook een totale nieuwe weg gegaan is in het leven. Ik denk : woorden kunnen wonderen doen en een goede gedachte kan een mens genezen.”