Inspiritus

Deze website wil het gedachtegoed van Phil Bosmans opnieuw onder de aandacht brengen door het in nieuwe vormen aan te reiken. U zult hier video’s, blogs, interviews en andere inspiratie vinden. Phil Bosmans wilde inspireren, engageren, activeren en sensibiliseren. Dat zijn ook vandaag nog altijd de pijlers van Bond Zonder Naam. 

 

We hopen dat op basis van de content op deze site een community kan groeien van gelijkgezinden die in de geest van wat Phil Bosmans heeft beoogd, elkaar willen versterken en ondersteunen met vertrouwen, geloof, hoop en vooral veel liefde.