Biografie

Phil Bosmans, bezieler van Bond Zonder Naam te Antwerpen zou 1 juli 2022 honderd jaar zijn geworden, maar is 17 januari 2012 overleden.  Bond Zonder Naam is in 1957 gestart en haar boodschap, maatschappelijke inbreng en impact (b)lijken sindsdien gaandeweg actueler te zijn geworden. In 2022 beraadt deze Bond zich daarom in samenspraak met Re-Story èn de Nederlandse stichting ‘Re-Phil-Inspiritus’ op kansrijke maatschappelijke initiatieven.

Hier ziet u in vogelvlucht wat BZN Antwerpen, ondanks COVD19, in 2020 tot ontwikkeling bracht.

Januari 2017 werd in zijn geboorteplaats, Gruitrode, een sfeervolle commanderij ingericht als ‘Huis van Phil’. September 2018 werd het huis van Phil Bosmans geopend in kasteel van Gruitrode

Zie ook het artikel. Erfenis Phil Bosmans voor de toekomst bewaren

2 standbeelden en -pleinen

Zowel in zijn woonplaats, Kontich, evenals zijn geboorteplaats, Meeuwen-Gruitrode, heeft men kort na zijn overlijden, een standbeeld geplaatst en het plein vernoemd naar Phil Bosmans.

Bond Zonder Naam Nederland – actief sinds 2 april 1938 

2 april 1938 werd in Bond Zonder Naam in Nederland opgestart met de woorden ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Inmiddels maakt Cordaid zich sterk voor deze uitdaging van Bond Zonder Naam in onze Nederlandse samenleving.

Bosmans-bibliografie in talloze talen 

Door Bund Ohne Namen werd in 2003 deze inventarisatie gemaakt van het levenswerk tot op dat moment. Inmiddels zijn enkele boeken o.a. in de Chinese taal vertaald en is het totaaloverzicht niet exact meer in kaart te brengen. Een realistische schatting is dat minstens 10 miljoen boeken hun weg vonden naar lezers in vele landen. Ook via internet mag enige zingeving en wijsheid zich verspreiden. 

Inspiratie via Social media

Facebook Bond Zonder Naam Antwerpen

Instagrannies |> om ‘wijsheid van ouderen’ óók voor nieuwe generaties beter te ontsluiten 

The Optimist

Onderstroom Podcast 17: Verbind vanuit je hart met Bond Zonder Naam  (Gesprek met Barbara Torfs  Gedelegeerd bestuurder bij Bond zonder Naam) 

Vier opmerkelijke columns, door Madeleen Mulder, internationaal gelouterd juriste. Dit werd aanleiding voor vervolgcontact met BZN Antwerpen, èn vanuit Re-Story ook met The Optimist. 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf (deel 1)

Verbeter de wereld, begin bij jezelf (deel 2)

Verbeter de wereld, begin bij jezelf (deel 3)

Verbeter de wereld, begin bij jezelf (deel 4)

Re-Story heeft The Optimist bewust gemaakt van een aantal maatschappelijke ambities in Nederland èn Vlaanderen. In haar jubileumeditie verscheen immers: Re-story: nieuw narratief voor transitie